Het Bestuur

 

 

Rol Naam Adres Postcode Telefoon
Voorzitter Vacant
Secretaris Wim Kuijpers Baroniestraat 22 6004 HL 537111
Penningmeester Leo Daems Roggelstraat 17 6004 KG 539032
Soc. Veiligheid Cor Gerits Kleefstraat 27 6004 TT 524816
Onderhoud website, Communicatie Younes Ezzohari Prinsbisdomstraat 15 6004 VP 06-23121324
Algemeen Jac Tillemans Nedermazepad 78 6004 WZ 0495-534592
Algemeen Nelly Nijs-Adriaens Roermondseweg 53 6004 AP 0495-533290

Handige telefoonnumers en e-mailadressen

Organisatie Contactpersoon E-mail/Webadres Telefoon
Buurtpreventie Groenewoud buurtpreventieteamgroenewoud@gmail.com 06-15215530
Punt Welzijn Thera Hurkmans t.hurkmans@puntwelzijn.nl 697900
Wonen Limburg Aniek Burger 0475-8503850
Politie John Vranken john.vranken@limburg-noord.politie.nl 0900-8844
Servicelijn 575000
Meldingen openbare ruimte Klik op dit eFormulier

 


Powered by WordPress and NatureFox.